Szachowy trening

W treningu szachowym kształtujemy:

 1. Wiedza szachowa.
 2. Psychika i odorność na stres.
 3. Wytrzymałość fizyczna.

Wiedza szachowa.

Możemy wyróżnić nastepujące etapy szkolenia w życiu szachisty:

 1. Trening wszechstronny (2-4 lata). Rozwijamy ogólne umiejętności szachowe. Uczymy się swobodnego operowania figurami, zgłębiamy zasady i praktyczne ich wykorzystanie oraz uczymy się związków między figurami.
 2. Trening ukierunkowany (3-4 lata). Poznajemy siebie, ustalamy predyspozycje do grania określonych typów pozycji, korygujemy braki, które są ewidentne.
 3. Trening specjalistyczny (po 5-8 latach szkolenia). Doskonalimy debiuty, technikę gry, taktykę w grze oraz turniejową.

Na każdym z tych etapów nabywamy wiedzę w spoób ciągły. Studiujemy literaturę szachową, materiały przygotowane przez trenera oraz wykonujemy szereg zadań o różnorodnej tematyce szachowej (liczenie wariantów, kombinacyjne widzenie, budowanie planu gry, uczymy się rozgrywania różnych typów pozycji, czy poznajemy końcówki.)

Psychika

Przygotowanie psychiczne jest całokształem oddziaływania na naszą psychikę, która decyduje o naszej gotowości do treningów jak również do walki na szachownicy.

Wpływ czynników pozaszachowych na wynik partii waha się w granicach 40-60%!, a główną rolę odgrywa w nich właśnie psychika.

To głównie cechy naszej woli decydują jakim sportowcem będziemy, Do głównych cech woli zaliczamy:

 • Dążenie do celu,
 • Zdecydowanie,
 • Inicjatywę,
 • Śmiałość,
 • Wytrwałość,
 • Samoopanowanie.

Ich przygotowanie powinno być związane z każdą fazą treningu.

Nieodłącznym elementem przygotowania psychicznego powinno być przygotwanie zarówno intelektualne jak i teoretyczne.

 • Przygotowanie intelektualne pozwala zawodnikowi na aktywne, świadome i racjonalne starty w turniejach, samodzielne rozwiązywanie problemów, tworzenie samooceny, samokontroli i analizę treningów i startów. Efektywność szkolenia zawodnika w dużej mierze zależy od posiadanej jego wiedzy.
 • Przygotowanie teoretyczne polega na poznaniu aspektów związanych ściśle z szachami, informacji osobowych, oraz o bazowych rzeczach związanych z naszą dyscyliną.

Wytrzymałość fizyczna

Wytrzymałość fizyczna jest zdolnością do kontynuowania długotrwałego treningu o wymaganej intensywności, bez obniżania efektywności i przy zachowaniu odporności na zmęczenie. Należy tu podkreślić, iż podstawowymi elementami są zarówno prawidłowo (bardzo dobrze działający) funkcjonujący układ krążenia, jak również oddychania. Przyzwyczajamy nasze ciało poprzez adaptację do danego typu treningu fizycznego, co w przyszłości będzie skutkowało poprawą naszego układu krążenia, a wraz z nim nasza ogólna kondycja fizyczna.