3 Zasady szachowe

3 najważniejsze zasady szachowe

  1. Zasada rozwoju. Zwiększ siłę rażenia swoich figur poprzez ich efektywny rozwój. Bazową zasadą szachową, na którą musimy zwrócić uwagę, jest zasada rozwoju figur. Na początku partii twoje figury niewiele zagrażają przeciwnikowi. Musisz zwiększyć ich siłę ognia. Robisz to, poprawiając swoje figury na lepsze pozycje. Rozwój polega na znalezieniu najlepszych pól dla twoich figur. Oczywiście najlepsze pole dla twojej figury zależy od konkretnej pozycji. Innymi słowy, spróbuj znaleźć miejsce dla figur, w którym ich siłę ognia można zmaksymalizować w konkretnej sytuacji na szachownicy. Cel rozwoju lekcja.
  2. Zasada kontroli centrum. Druga zasada szachowa, na którą musimy zwrócić uwagę, to zasada kontroli centrum. Większość akcji na szachownicy odbywa się w centrum lub związanym jest z centralnymi polami. Jeśli któraś z twoich figur chce zaatakować terytorium przeciwnika, w większości przypadków będzie musiał podążać ścieżką prowadzącą właśnie przez (lub w pobliżu) centrum. Podobnie, jeśli twój przeciwnik chce cię zaatakować, w większości przypadków będzie musiał podążać drogą, która przechodzi przez centrum lub w jego pobliżu. Jeśli kontrolujesz centrum, będziesz także kontrolować większość akcji.
  3. Zasada bezpieczeństwa króla. Król jest najbardziej wrażliwą figurą na szachownicy. Trzecią zasadą, na którą patrzymy, jest zasada bezpieczeństwa króla. W każdym momencie partii musimy mu zagwarantować bezpieczeństwo.

Celem 3 zasad szachowych jest prawidłowy tok twojego myślenia. Pomogą on Ci w poszukiwaniu dobrych ruchów, w pozycjach w których nie masz konkretnego planu.

Gracze często znają zasady, ale się do ich nie stosują. Nie ma większego zastosowania, jeśli znamy zasady, ale nie staramy się ich zastosować. Służą nam pomocą w znalezieniu dobrych ruchów – wykorzystaj te zasady szachowe na swoją korzyść.