Dobry ruch

6 elementów dobrego ruchu:

Dobry szachista zawsze powinien starać się znaleźć jak najlepsze, najdokładniejsze ruchy. Jak jednak odróżnić dobry ruch od przeciętnego?

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest 6 elementów dobrego posunięcia:

  1. Ruch nie jest błędem. Unikanie błędów powinno być twoim priorytetem, ponieważ jeden zły ruch może błyskawicznie pogorszyć wartość wielu dobrych ruchów.
  2. Ruch ogranicza opcje twojego przeciwnika. Ruch, który zmusza przeciwnika do wycofania się lub biernej obrony pozycji, jest prawie zawsze cechą dobrego ruchu.
  3. Świetny ruch pozwala osiągnąć wiele celów! Jest to największa umiejętność mistrzów – ich zdolność do znajdowania ruchów, które pomagają osiągać wiele celów jednocześnie. Ruchy poprawiają ich pozycję, zmuszają przeciwnika do obrony, pomagają zdobyć przestrzeń oraz inicjatywę.
  4. Ruch zwiększa ogólną aktywność twoich figur. Aktywność to duże słowo w szachach. Cel wielu znanych strategii szachowych można streścić w kilku słowach – należy zwiększyć ogólną aktywność twoich figur.
  5. Ruch nie osłabia twojej struktury. Kiedy twój ruch spowoduje osłabienie pozycji, w każdej chwili może stać się celem ataku przeciwnika.
  6. Ruch osiąga konkretny cel. Amatorzy często wykonują ruch po prostu dlatego, że nie byli w stanie wymyślić nic innego. Kiedy wykonujesz ruch – czy jesteś w stanie dokładnie określić cel, który osiągasz dzięki temu ruchowi? Jeśli tak, świetnie. Jeśli nie, naprawdę musisz trochę bardziej się postarać, aby znaleźć ruch, który służy wyraźnemu celowi.

Pamiętajmy!

Na szachownicy liczą się tylko dobre ruchy. ” – Bobby Fischer

Bobby Fischer szachowy geniusz i Mistrz Świata